Διάφορα

Καθαρά Δευτέρα 2023

Πάρτι ομάδας 2023 στο Lux

Έρευνα 2023

Πρωτομαγιά 2022

Καθαρά Δευτέρα 2022

Δωρεά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Δωρεά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Καθαρά Δευτέρα 2020

Καθαρά Δευτέρα 2020

Πάρτι ομάδας 2020 στο Store 311

Πάρτι ομάδας 2020 στο Store 311

Παρουσίαση “Μετοικεσία”

Παρουσίαση “Μετοικεσία”

Καθαρά Δευτέρα 2019

Καθαρά Δευτέρα 2019

Πάρτι ομάδας 2019 στο Metropolis

Πάρτι ομάδας 2019 στο Metropolis

Καθαρά Δευτέρα 2018

Καθαρά Δευτέρα 2018

Πάρτι ομάδας 2018 στο Lux

Πάρτι ομάδας 2018 στο Lux

Παιχνιδοχώρα 2017-18

Παιχνιδοχώρα 2017-18

Καθαρά Δευτέρα 2017

Καθαρά Δευτέρα 2017

Πάρτι ομάδας 2017 στο Lux

Πάρτι ομάδας 2017 στο Lux

Κόψιμο πίτας 2017 στα “Prassin Aloga”

Κόψιμο πίτας 2017 στα “Prassin Aloga”

Καθαρά Δευτέρα 2016

Καθαρά Δευτέρα 2016

Πάρτι ομάδας 2016 στο Lux

Πάρτι ομάδας 2016 στο Lux

Συγκέντρωση τροφίμων – φαρμάκων

Συγκέντρωση τροφίμων – φαρμάκων

Καθαρά Δευτέρα 2013

Καθαρά Δευτέρα 2013

Make a wish

Make a wish

Καθαρά Δευτέρα 2012

Καθαρά Δευτέρα 2012

Συγκέντρωση τροφίμων – ρούχων και παιχνιδιών

Συγκέντρωση τροφίμων – ρούχων και παιχνιδιών

Καθαρά Δευτέρα 2011

Καθαρά Δευτέρα 2011

Καθαρά Δευτέρα 2010  στο Μαρουλά

Καθαρά Δευτέρα 2010 στο Μαρουλά

Πάρτι Μπουμπούνων ’70s-’80s

Πάρτι Μπουμπούνων ’70s-’80s

Πρωτομαγιά 2009

Πρωτομαγιά 2009

Καθαρά Δευτέρα 2009 στο Μαρουλά

Καθαρά Δευτέρα 2009 στο Μαρουλά

Πάρτι ομάδας 2009 στο Barcode

Πάρτι ομάδας 2009 στο Barcode

“Εχθρός είναι η αδιαφορία” 2006

“Εχθρός είναι η αδιαφορία” 2006

Κόψιμο πίτας 2005 στην “Κορφή”

Κόψιμο πίτας 2005 στην “Κορφή”

Πάρτι ομάδας 2002

Πάρτι ομάδας 2002

Καθαρά Δευτέρα 2001 στο Σπήλι

Καθαρά Δευτέρα 2001 στο Σπήλι

Πάρτι ομάδας 2001

Πάρτι ομάδας 2001

Πάρτι ομάδας 2000 στις “Μάγισσες”

Πάρτι ομάδας 2000 στις “Μάγισσες”

Καθαρά Δευτέρα 1999 στο “Θαυμάσιο”

Καθαρά Δευτέρα 1999 στο “Θαυμάσιο”

Κόψιμο πίτας 1999 στα “13 Φεγγάρια”

Κόψιμο πίτας 1999 στα “13 Φεγγάρια”

Πάρτι ομάδας 1999 στις “Μάγισσες”

Πάρτι ομάδας 1999 στις “Μάγισσες”

Καθαρά Δευτέρα 1998 στα Μιξόρουμα

Καθαρά Δευτέρα 1998 στα Μιξόρουμα

Καθαρά Δευτέρα 1996 στα Αγγελιανά

Καθαρά Δευτέρα 1996 στα Αγγελιανά

Κόψιμο πίτας 1996 στο “Tassos”

Κόψιμο πίτας 1996 στο “Tassos”