Κόψιμο πίτας 2017 στα “Prassin Aloga” 
Φωτογραφίες: cyouout.com