Κόψιμο πίτας 2017 στα «Prassin Aloga»  Φωτογραφίες: cyouout.com