Κόψιμο πίτας 2017 στα «Prassin Aloga» 
Φωτογραφίες: cyouout.com