Αγαπητοί κυνηγοί,

το Διαδικτυακό Κυνήγι Θησαυρού ξεκινά στις 13/Ο1/2Ο18. Οι γρίφοι θα δίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο, εκτός από την Τετάρτη 24/Ο1, που θα γίνει το Κυνήγι των Κ.ΑΠ.Η.  Το Διαδικτυακό Κυνήγι λήγει 31/O1/2O18.

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την συμμετοχή των ομάδων στο Διαδικτυακό είναι η εγγραφή τους στο 29ο Κυνήγι Θησαυρού

 • Κάθε ομάδα θα πρέπει να απαντά από το e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή της, μόνο οι απαντήσεις που αποστέλλονται απ΄αυτό το e-mail θα γίνονται δεκτές 

 • Οι γρίφοι θα αναρτώνται στις 18:ΟΟ ακριβώς. Απαντήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 2Ο:ΟΟ

 • Η πρώτη ομάδα που θα απαντά σωστά, ανεξάρτητα από τον χρόνο, θα παίρνει 1ΟΟ βαθμούς

 • Οι υπόλοιπες ομάδες που θα απαντήσουν σωστά, ανάλογα με το χρόνο απάντησης, παίρνουν
  μέσα στο πρώτο μισάωρο 8Ο βαθμούς, στο δεύτερο 6Ο, στο τρίτο 4Ο βαθμούς και στο τέταρτο μισάωρο 2Ο βαθμούς

 • Σε κάθε μισάωρο θα γίνεται δεκτή μόνο μια απάντηση από κάθε ομάδα. Σε περίπτωση λάθους, αν στο ίδιο μισάωρο δοθεί και άλλη απάντηση δε θα λαμβάνεται υπόψιν. Μπορεί να δοθεί εκ νέου απάντηση στο επόμενο μισάωρο

 • Ο Τελικός Γρίφος θα δοθεί στην ομάδα που προηγείται, σύμφωνα με το άθροισμα των βαθμών της από τους προηγούμενους γρίφους, στις 18:ΟΟ ακριβώς. Στις ομάδες με θέση 2-6 θα δοθεί στις 18:Ο5, στις ομάδες 7-11 στις 18:1Ο και στις υπόλοιπες ομάδες θα δοθεί στις  18:15

 • Τον τελικό γρίφο θα λάβετε στο e-mail της ομάδας σας

 • Νικήτρια του Διαδικτυακού Κυνηγιού θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα βρει τον Θησαυρό!

 • Καλή αρχή και να θυμάστε πως …. Όποιος ψάχνει βρίσκει!


Γρίφος 1ος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κωνσταντίνος Σπανδάγος

http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=32690 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντίνος_Σπανδάγος


Γρίφος 2ος

Ἀπὸ τῆς 5ης ἀπογευματινής τῆς σήμερον, αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις διεξάγουν ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως μας. Αἱ ριπαί πίπτουν βροχηδόν πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις…

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασσάλος “Ο Καταβρεχτήρας”  

Ρέθεμνος: Σημεία των καιρών.  Μάνος Χ. Γοργοράπτης, 2017, σ. 206 


Γρίφος 3ος

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ο-αντρία-της-σαχάρα/

Ο Αντρία της Σαχάρα / Στέλιος Κατζουράκης, εκδ. Ακρίτας 2008

https://agonigrammi.wordpress.com/2008/10/16/
http://www.andro.gr/drasi/andreas-katzourakis/


Γρίφος 4ος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το λουλούδι του ζουρνά – Δατούρα η στραμώνιος (Datura stramonium), το κάπνιζαν για ανακούφιση των συμπτωμάτων του άσθματος.

Συμβολή εις την Δημώδη ορολογίαν των φυτών / Ευαγγελία Κ. Φραγκάκι, Αθήναι 1969, σ. 96

Στο Ρέθυμνο, εως και τη δεκαετία του ΄8Ο, πουλιόταν 1ΟΟ δρχ. το ματσάκι των 1ΟΟ ζουρνάδων.


Τελικός Γρίφος

ο θησαυρός είναι ακάλυπτος … 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προεκτείνοντας την εμβέλεια του σήματος από τις 4 κεραίες του χάρτη, μένει ακάλυπτο το σημείο που ένα πέτρινο ρούτερ περίμενε τους Κυνηγούς.

Τον Θησαυρό του Διαδικτυακού Κυνηγιού βρήκαν οι ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ στις 18:35.