-Μαμά γιατί έχουμε χρυσαφί τρίχωμα;
-Γιατί γιε μου, πρέπει να κρυβόμαστε στα ξερά χόρτα.
-Γιατί πρέπει να κρυβόμαστε στα ξερά χόρτα;
-Για να μη μας αντιληφθούν οι αντιλόπες και οι ζέβρες.
-Και γιατί έχουμε τόσο μεγάλα δόντια;
-Για να τρώμε γιε μου τα ζώα της σαβάνας.
-Μαμά τι είναι η σαβάνα;
 

< Πίσω