Παιδικό 2018 απαραίτητα

Παιδικό 2018 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Παιδικό 2018 Πληροφορίες

Παιδικό 2018 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Παιδικό 2018 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 

Σάββατο 10 Φλεβάρη:

Συνάντηση στο Ενετικό Λιμάνι -απέναντι από την Αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων- στις 11 το πρωί, με τα λάβαρα και τα καπέλα μας!

Θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε και θα προπονηθούμε ως τις 14:30, για το κυνήγι της Κυριακής.

Κυριακή 11 Φλεβάρη:

Συνάντηση στην Πλατεία Μικρασιατών, στις 9:00 το πρωί, με όλα τα χρειαζούμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο Μαθουσαλίξ, εκτός από το ρόλο του ενήλικα συνοδού με τις προφανείς υποχρεώσεις, έχει και την ιδιότητα του μέλους της ομάδας των μικρών κυνηγών. Επομένως, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή πρέπει να είναι μαζί με την ομάδα του και έτοιμος/η για …όλα!