ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ

Οι μικροί κυνηγοί παίρνοντας τα μαξιλάρια τους, θα τα «γεμίσουν» με τα πιο όμορφα όνειρά τους μέσα κι έξω.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά παντός είδους και να  μας καταπλήξουν με τη φαντασία και την δημιουργικότητά τους.
Όταν ολοκληρώσουν αυτή την διαδικασία, θα είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν τα λάβαρα της ομάδας.
Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ιδέες που είναι χρήσιμη βοήθεια για την κατασκευή τους και ίσως αποτελέσουν έμπνευση για ακόμα περισσότερες ιδέες.